Project information
Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU.

Investor logo
Project Identification
TD020010
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University

Projekt směřuje k vytvoření komplexních certifikovaných metodik pro správní postupy v oblasti veřejných soutěží a politiky hospodářské soutěže
v odvětví osobní železniční dopravy. Metodiky, které jsou určeny pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pro Ministerstvo dopravy
ČR, nastaví ekonomicky udržitelná pravidla konkurence v odvětví a sladí správní postupy úřadu a ministerstva, což povede k minimalizaci
vzájemných konfliktů a k harmonizaci s primárním právem Evropské unie.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.