Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.

Centre head, Scientific Information Centre


Office: 103
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6674
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jiří Poláček, born 26 March 1978 in Brno, married, two children
Department
 • Centre of Scientific Information – Library, Faculty of Economics and Administration
Position
 • Library head
 • Lector
 • Open Science coordinator
Education and Academic Qualifications
 • 2019: Ph.D. in Pedagogy, MU Brno, dissertation "Dynamics of Computer Supported Group Learning"
 • 2001: M.Sc. in Mathematics and Computer Science, Teacher Education for Secondary Schools, MU Brno, thesis "Electronic textbooks and online education"
 • 1996: complete secondary school with a high school diploma, gymnasium Třída Kpt. Jaroše 14 Brno
Teaching Activities
 • Academic writing – library and information resources, technical aspects of writing
 • Introduction to ICT – an introduction to ICT for students specialising in Digital Technologies in Education
Scientific and Research Activities
 • Group learning, learning group dynamics
 • Computer-mediated communication in an e-learning environment
 • Electronic books and documents – digitisation, retouching, archiving, accessibility
 • Information education, academic writing
Major Publications
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros, 2016. ISSN 1212-5075. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Determining Core Components of Computer-Supported Collaborative Learning Within Educational Managerial Game Context. Online. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing, 2016, s. 173-177. ISBN 978-0-9935191-3-0. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 3, s. 314-329. ISSN 0031-3815. URL info
 • NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání. Praha: Ikaros, o. s., 2013. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. In Sojka, Petr – Kvizda, Martin. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 43–49. ISBN 978-80-210-5528-5. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. Praha, 2009, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Automatizované retušování digitalizovaných textů. Praha: AbcLinuxu.cz, 2009. ISSN 1214-1267. první část druhá část info
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online]. Praha, 2008, Roč. 12, č. 10. ISSN 1212-5075. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Octave – kolekce učebních textů. Praha: AbcLinuxu.cz, 2006. ISSN 1214-1267. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1. vyd. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove, 2005. ISBN 80-8068-337-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Elektronický archív akademických prací na ESF MU. In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2003, 6 s. URL info

2023/01/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.