Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Assistant professor, Department of Regional Economics and Administration


Office: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1784
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Novotná
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie, Ph.D., Destination Governance, ESF MU
 • 2014: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa, Ing., Proces řízení destinace a jeho zkvalitňování - případová studie Rakousko, ESF MU
 • 2012: bakalářský stupeň, obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, Bc., Směry výzkumu cestovního ruchu - oblast politiky cestovního ruchu, ESF MU
 • 2009: maturita, osmileté všeobecné studium, Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2018 – dosud: ESF MU, odborná asistentka
 • 2016 – 2018: ESF MU, asistentka
 • 2015 – 2018: CEITEC, finanční manažerka
 • 2013 – 2015: CEITEC, asistentka projektu
 • 2007 – 2013: MKS Třebíč, průvodkyně, pracovnice infocentra
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Udržitelný cestovní ruch
 • Politiky cestovního ruchu
 • Management cestovního ruchu
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • destination governance
 • social network analysis
 • sustainability
 • consumer behaviour
 • destination management
Vybrané publikace
 • KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ a Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14010062. odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ a Kristína BILKOVÁ. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 2, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14020709. odkaz na web časopisu info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. In Anupama S. Kotur, Saurabh Kumar Dixit. The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. First edition. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022. s. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. doi:10.1108/978-1-83982-900-020211006. odkaz na knihu odkaz na kapitolu odkaz na knihu google.books info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ, Kristína BILKOVÁ, Tamás SIKOS T., Dariusz ILNICKI a Ryan WYETH. Thirty years of retail transformation in V4 countries. First edition. Polsko: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2022. 200 s. ISBN 978-83-67405-05-8. doi:10.2478/9788367405065. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 36, December, s. 1-5. ISSN 2213-0780. doi:10.1016/j.jort.2021.100424. personalized Share Link info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Daniela GARBIN PRANIČEVIČ a Josef KUNC. Tourism megatrends before the pandemic outbreak: a comparative analysis of two destinations. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 214-220. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-26. odkaz na sborník info
 • FIALOVÁ, Dana a Markéta NOVOTNÁ. Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2021, roč. 31, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-3004. odkaz na web časopisu info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020. URL odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2021-2-06. odkaz na článek odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Eliška BECKERTOVÁ. Prostorová mobilita uživatelů služby Airbnb v kontextu současných megatrendů. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020, roč. 10, č. 2, s. 15-23. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.2.15_23. URL URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535. URL info
 • KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace. In Ivica Linderová. 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. s. 156-165. ISBN 978-80-88064-42-8. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope. 2019, roč. 11, č. 2, s. 121-142. ISSN 1821-2506. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2019-0004. URL info
 • ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 660-666. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica. Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-252X. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-7509-548-0. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 962-968. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 123-132. ISBN 978-80-552-1574-7. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 77-89. ISBN 978-80-7509-459-9. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu. In RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 22-33. ISBN 978-80-88064-09-1. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. The Process of Managing a Destination in Lower and Upper Austria. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, IV, č. 1, s. 5-25. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015-0001. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 796-801. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info

26. 2. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.