doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Associate professor, Department of Business Management


Office: 549
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7456
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Department
 • Department of Corporate Economy
Employment - Position
 • associate professor
  head of department (2015 - 2019)
Education and Academic Qualifications
 • 2007: associate professor at Masaryk university
 • 2001: Ph.D. title in Economics. Dissertation thesis: Economic efficiency of a trade firm
Employment
 • Since 2001: Masaryk university Faculty of Economics and Administration, associate professor
 • 2005-2006: Academia Istropolitana Bratislava (Slovensko), external lecturers
 • 2004-2016: Masaryk university Faculty of Education, external lecturers
 • 1998-2003: Military University of the Ground Forces Vyškov, assistant professor
Teaching Activities
 • Lectures in Financial Management, Corporate economics, Theory of the firm
 • Member of the State examination board for Business management study program
 • Supervision of doctoral students
 • Supervisor of Business Management (study program)
Scientific and Research Activities
 • Participation on national-level research projects:
  2016-2018: Managerial approach to reduction of reverse flows in connection to customer satisfaction and continuous improvement, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2015: Consumer Satisfaction and Enterprise Performance, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2014: Quality management and company competitiveness, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2013: The influence of quality to the business performance and competitiveness, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2011-2013: Innovation of accredited bachelor study of field Practical Teaching, operational program of Ministry of Education Youth and Sports of the Czech Republic (team member)
 • 2010-2012: The business economic and management in globalized environment, internal research grant of MU FEA (team member)
 • 2005-2007: The factors stimulating and mitigating the establishment and development of SMEs in Czech Republic as a member state of EU v České republice jako členské zemi Evropské unie, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2003-2004: Theoretical and Methodological Aspects of Institutional Business Support, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2000-2003: Multi-factor analysis of company successfulness, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 1999: Development tendencies of organizational structures and enterprise management in the context of the transformation process of the national economy, internal research grant of MU FEA (team member)
 • 1996: Curriculum as a condition for graduate profile quality MU FEA in Brno, internal research grant of MU FEA (team member)
 • Participation on international research projects:
  2001–2002 The Implementation of Marketing Theory into the Czech and Slovak business environment funded by the Czech and Slovak ministry of education, project no. 222 (team member)
Internship
 • May 2001: University of Technology Brno, Center of distance education
 • July 1999: Summer school in Semmering under the auspices of the WU Wien
University Activities
 • Member of Academic Senate FEA 2002-2013 (chairman in 2010)
 • Doctoral Board at FEA (programme Business Economy and Management)
 • Member of Scientific Board of MU FEA
Activities Outside University
 • Member of Scientific Board of University of Technology Brno Faculty of Business and Management
 • Member of Scientific Board of University of West Bohemia Faculty of Economics
Awards Related to Science and Research
 • Fellow worker and Peer review expert for Management in theory and practice
 • Member of the editorial board for Acta oeconomica cassoviensia
 • Member of the editorial board for Business Trends
 • Since 2011 Peer review expert for Prague economic papers
Major Publications
 • SUCHÁNEK, Petr a Radovan SOBOTA. Modelling Customer Satisfaction of Smartphones in the Czech Republic. QUALITY INNOVATION PROSPERITY-KVALITA INOVACIA PROSPERITA. SLOVAKIA: TECHNICAL UNIV KOSICE, 2023, roč. 27, č. 1, s. 119-141. ISSN 1335-1745. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12776/QIP.V27I1.1818. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Relationship Between Customer Expectations and Financial Performance of Food Industry Businesses in a Customer Satisfaction Model. Economic and Business Review. 2023, roč. 25, č. 2, s. 103-117. ISSN 1580-0466. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15458/2335-4216.1320. URL info
 • EGER, Ludvík a Petr SUCHÁNEK. Face-to-face and Electronic Communication with Customers in Retailing and Company Performance: A Case Study in the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Ekonomie a Management. Technické univerzity v Liberci, 2020, roč. 23, č. 3, s. 155-172. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2020-3-010. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Petr SUCHÁNEK a Radoslav ŠKAPA. Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 128 s. ISBN 978-80-210-9647-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9648-2020. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Alena KLAPALOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Quality Management in the Context of Objective and Subjective Business Performance. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020, 7 s. ISBN 978-80-261-0971-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 1237-1255. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Ludvík EGER. Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality – Access to Success. Bucharest (Romania), 2019, roč. 20, č. 172, s. 33-40. ISSN 1582-2559. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Ondřej ČÁSTEK. Business performance from the perspective of managers and accounting data. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2019, s. 63-70. ISBN 978-80-561-0671-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Analysis of the Value Creation Model in Selected Sectors. Online. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. 16th International Scientific Conference on Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018, s. 333-345. ISBN 978-80-7435-701-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 1, s. 1330-1350. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Models of Value Creation Measurement in Different Manufacturing Industry Sectors in the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2018, roč. 12, č. 31, s. 101-114. ISSN 1802-8527. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13164/trends.2018.31.101. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah osobnostních charakteristik a spokojenosti zákazníka v potravinářských podnicích. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Bratislava: Fakulta Podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2018, s. 997-1008. ISBN 978-80-225-4536-5. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customers’ Personal Characteristics on their Satisfaction with the Food Industry. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2018, roč. 10, č. 4, s. 151-170. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/joc.2018.04.10. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Alena KLAPALOVÁ. Výkonnost podniku, spokojenost zákazníka, kvalita a její řízení v podniku – návrh koncepčního rámce pro měření vztahů. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Košice: PHF EU Bratislava se sídlem v Košicích, 2018, s. 137-152. ISBN 978-80-225-4501-3. info
 • KLAPALOVÁ, Alena a Petr SUCHÁNEK. Analýza spokojenosti zákazníka v kontextu zpětných toků a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 55-62. ISSN 1805-0603. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.55_62. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena a Petr SUCHÁNEK. Business performance and its relationship to customer satisfaction and enterprise quality management. Online. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D., Ing. Martin Cenek. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno: Masaryk University, 2018, s. 130-138. ISBN 978-80-210-9164-1. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.595. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. The Efficiency of the Value Creation Model in the Manufacturing Industry in the Czech Republic. Online. In Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D., Ing. Martin Cenek. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017, s. 273-283. ISBN 978-80-210-8714-9. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Models of value creation measurement in different manufacturing industry sectors in the Czech Republic. Online. In Iveta Šimberová, Alena Kocmanová, František Milichovský. Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age. 1. vyd. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2017, s. 0-0, 10 s. ISBN 978-80-214-5532-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. An Analysis of Value Creation in Czech Food Companies. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017, Neuveden, č. 3, s. 3-15. ISSN 1805-0603. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Alena KLAPALOVÁ. Quality Management and its Impact on Business Performance. Online. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2017. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2017, s. 100-110. ISBN 978-80-561-0519-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků a výkonnost potravinářských podniků. Online. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016, s. 965-972. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Reflection of Customer Satisfaction in selected Performance Indicators of Food Enterprises. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 760-767. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016, s. 829-837. ISBN 978-619-7105-74-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Performance of Food Enterprises and the Satisfaction of Their Customers. Online. In Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016, s. 96-104. ISBN 978-80-210-8348-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Concept of customer satisfaction within the structural equation modeling - measurement part. Online. In Ing. Cecília Olexová, PhD., doc. PhDr. Mária Janošková, PhD. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 1. vyd. Košice: University of Economics in Bratislava Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016, s. 231-237. ISBN 978-80-225-4293-7. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, č. 2, s. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2015, s. 645-653. ISBN 978-80-225-4077-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1013-1021. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031013. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The possibility of evaluating an enterprise's performance in terms of evaluating its customer satisfaction. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015, s. 491-498. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. The applicability of selected financial metrics in evaluating purhasing performance. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015, s. 419-426. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Consumer Satisfaction and Enterprise Performance. Online. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, s. 561-567. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customer Satisfaction on Corporate Performance. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 454-461. ISBN 978-1-910810-77-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014, s. 146-152. ISBN 978-80-7435-368-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014, s. 286-294. ISBN 978-1-909507-99-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The influence of customer satisfaction and quality perception on financial performance of a company. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 777-784. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • MIKUŠ, Petr a Petr SUCHÁNEK. The key performance indicators of the Czech cooperatives. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014, s. 391-398. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • POKORNÁ, Jana a Petr SUCHÁNEK. The impact of strategic management tools on product quality and business performance. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 327-334. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Product Quality and Performance of the Enterprise. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 605-612. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Model vlivu spokojenosti zákazníka na výkonnost podniku. Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014, roč. 3/2014, IV, s. 40-46. ISSN 1805-0603. info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Kvalita a výkonnost potravinářských podniků - dílčí výsledky. In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2013. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2013, s. 233-244. ISBN 978-80-7435-250-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013, s. 517-522. ISBN 978-80-225-3636-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků a výkonnost podniků. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 1. vyd. Košice: EU v Bratislavě PHF se sídlem v Košicích, 2013, s. 447-453. ISBN 978-80-225-3730-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Quality Management on Corporate Performance. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013, s. 266-273. ISBN 978-1-909507-88-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013. Flexibooks info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012, s. 263-268. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Praxe průmyslových podniků v ČR. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012, s. 281-285. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Výkonnost družstev v ČR v kontextu ekonomické krize. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, roč. 2011, č. 3, s. 125-133. ISSN 1212-415X. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. LX, č. 4, s. 351-362. ISSN 1211-8516. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK a Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company. In Business And Information 2012. Vol. 9. Sapporo, Japan: International Business Academics Consortium (iBAC), 2012, s. H98-H113, 16 s. ISSN 1729-9322. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, VIII, 16/2012, s. 32-52. ISSN 1801-1535. info
 • SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 127 s. ISBN 978-80-210-6075-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6075-2012. Flexibooks Munishop info
 • SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Comparison of the quality of enterprises in the tourism industry and enterprises from other sectors in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2011, roč. 18, č. 1, s. 124-131. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost podniků v ČR. In Ing. Michal Kozub. Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2011, s. 125-131. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK, Jiří ŠPALEK a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 132 s. ISBN 978-80-210-5688-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv profilu absolventa na kompetence absolventů vysokých škol. In Peter Mesároš, Margita Mesárošová. Key Competencies in Knowledge Society: Today´s Trends, Methods of Development and Researches. Wambeek (Belgie): EuroScientia vzw, 2011, s. 31-43. ISBN 978-90-818529-5-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness Factors in Post-transformation Period: The Case of Czech Enterprises. European Research Studies Journal. University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2011, XIV, č. 1, s. 119-143. ISSN 1108-2976. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness factors in post-transformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association, 2010, 11 s. ISSN 1108-2976. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na konkurenceschopnost podniků v ČR. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2010, s. 422-429. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza ekonomické výkonnosti družstev v ČR v kontextu ekonomické krize. Ekonomika a Manažment Podniku - Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010, roč. 8, č. 1, s. 20-31. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 136 s. ISBN 978-80-210-5412-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR. In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR. Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, roč. 6, 2/2008, s. 5-19. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009, s. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Partnerství a výkonnost v podnicích cestovního ruchu. In Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2009, s. 168-174. ISBN 978-80-87300-03-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost družstev. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 393-410. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 283-299. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita a konkurenceschopnost Českých podniků. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-245-1571-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost výrobních družstev v ČR. In SEMAFOR´09. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikohospodárska fakulta Košice, 2009, s. 363-370. ISBN 978-80-225-2841-2. info
 • NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výsledky finančního měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 643-656, 13 s. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2008, s. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu. In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2008, s. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika měření hodnoty v rámci zpětných toků. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 377-381. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2008, Vol. 11, No. 2, s. 192-199. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. Acta Oeconomica Cassoviensia. Košice: PHF EU Košice, 2008, I., 1., s. 16-28, 12 s. ISSN 1337-6020. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 54-65, 10 s. ISSN 1213-2446. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza rovné daně v ČR. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 369-377. ISBN 978-80-210-4319-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Interakce ekonomie a práva v oblasti daní z příjmů. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. 1. vyd. Brno: MU PrF, 2007, s. 123-134. ISBN 978-80-87139-65-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Ekonomika firiem 2007. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2007, s. 812-823. ISBN 978-80-225-2482-7. info
 • PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007, s. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, s. 78-85. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007, s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Rámcové podmínky podnikání jako činitel ovlivňující podnikatelské subjekty. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007, s. 593-602. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007, 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Přístupy k analýze vztahů. In Konkurenční schopnost podniků. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 293-298. 1. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 339-351, 12 s. ISBN 978-80-225-2472-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingových nástrojů v malých a středních firmách. Praha: Economia, 2006. Trend marketing : měsíčník pro marketingový manage. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006, s. 1-15. ISSN 1306-1089. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv daní na podnikání malých a středních podniků. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 211-214. ISBN 80-210-4089-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006, s. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Čím se liší marketing malých a velkých firem? Trend marketing : měsíčník pro marketingový management. Praha: Economia, 2006, roč. 3, č. 10, s. 28-30. ISSN 1214-9594. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv přímých daní na rozvoj malých a středních podniků. In Vyvojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 533-543. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů velkých podniků v ČR. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 547-567. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. The analysis of development of industry in Czech Republic. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 681-692. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vysoké daně MSP - mýtus nebo realita? Praha: Economia, 2006. Moderní řízení. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1. vyd. Brno: MZLU PEF Brno, 2006, s. 131-138. ISBN 80-7302-117-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006, s. 125-138. ISBN 975-6339-06-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza různých pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 763-774. ISBN 80-969181-1-7. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Financial Analysis of Czech Industrial Companies Using Different Variations of the EVA Ratio. In Finanční a logistické řízení - 2005. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005, s. 172-177. ISBN 80-248-0854-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků. In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1. vyd. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 54-61. ISBN 83-88402-75-7. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. Teoretické aspekty mezipodnikové kooperace. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 147-155. ISBN 80-969181-3-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005, s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Zájmová samospráva podnikatelů jako prostředek spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru. In Sborník příspěvků z teoretického semináře. 1. vyd. Brno: ESF MU v Brně, 2005, s. 1-7. ISBN 80-210-3764-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 511-522. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 525-544. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005, s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingu v malých a středních podnicích v ČR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík III. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 96-100. ISBN 80-969181-4-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Úroveň informovanosti o podporách podnikání a jejich vztah k udržitelnému rozvoji regionů v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2005. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2005, s. 102-111. ISBN 80-7302-095-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004, 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Vilnius: Vilnius university, 2004, s. 54-54. ISBN 9986-19-618-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv průměrných vážených nákladů kapitálu na výkonnost podniku. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, s. 372-380. ISBN 80-210-3414-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 503-512. ISSN 0032-3233. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využívání marketingu v malých a středních podnicích. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, s. 627-630. ISBN 80-225-1879-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingového mixu ve vybraných odvětvích ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2004. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, s. 236-244. ISBN 80-7302-078-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika jakosti v malých a středních podnicích. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. 1. vyd. Praha: ČZU PEF, 2004, s. 122-125. ISBN 80-213-1162-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využívání marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR. In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004, s. 31-31. ISBN 80-245-0809-5. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Komparace různých metodik výpočtu EVA. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003, s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003, 164 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. EVA Ratio In Industrial Companies Analysis. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003, s. 163-168. ISBN 80-214-2382-X. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Finanční úspěšnost průmyslových podniků v ČR. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003, s. 99-106. ISBN 80-210-3100-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Komparace ukazatele EVA s ukazateli ROE a ROA v teorii a praxi průmyslových podniků ČR. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003, s. 166-170. ISBN 80-86575-96-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku. In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003, s. 11. ISBN 80-239-1538-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využití marketingových nástrojů podniky v ČR. In Ekonomika firiem 2003. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003, s. 160-164. ISBN 80-225-1737-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza marketingu v podnicích ČR. In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivít v málo rozvinutých regiónech krajín strednej a východnej Európy. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF košice, 2003, s. 27-34. ISBN 80-225-1723-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Pilotní výzkum začínajících podnikatelů v ČR. In Príležitosti a riziká jednotného europského trhu. 1. vyd. Partizánske: STYLE, 2003, s. 382-385. ISBN 80-969033-0-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza začínajících podnikatelů. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003, s. 116-119. ISBN 80-210-3259-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Alternativní pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003, s. 1-5. ISBN 80-214-2518-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace indexu IN a ukazatele EVA do analýzy průmyslových podniků. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno, 2002, s. 25. 1. ISBN 80-214-2102-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Marketingový mix v podmínkách podnikatelské praxe ČR. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Pol'skej republiky. 1. vyd. Košice: Ekonóm, 2002, s. 28-37. 1. ISBN 80-225-1555-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Využití ukazatele EVA při analýze úspěšnosti průmyslových podniků. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 463-476. ISBN 80-210-2831-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. How to write a thesis. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 5-6. ISBN 80-210-2897-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Pilotní výzkum marketingového mixu v podnicích ČR. In Ekonomika firiem 2002. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, podnikohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 516-519. 1. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BINKA, Bohuslav a Petr SUCHÁNEK. Problems of CRM in small and middle size companies. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, s. 7. 1. ISBN 80-86510-56-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany). In Finance a armáda. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002, s. 92-96. ISBN 80-7231-093-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Der Wert des Betriebes im Kontext des Umweltschutzes. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002, s. 150-153. ISBN 80-7040-579-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin jako metoda zkoumání úspěšnosti podniku. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík. 1. vyd. Košice: Royal Unicorn, s.r.o., 2002, s. 17-23, 6 s. ISBN 80-968128-9-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kritéria úspěšnosti firmy. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 323-653. ISBN 80-210-2537-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování úspěšnosti podniku pomocí fuzzy množin. In First international post-graduate conference IMEA 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice FES Pardubice, 2001, s. 319-323. 1. ISBN 80-7194-347-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Možnosti uplatnění fuzzy množin při zkoumání efektivnosti AČR. In Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách II. 1. vyd. Brno: VA Brno, 2001, s. 89-95. CATE 2001 1. ISBN 80-85960-26-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. Brno: MU ESF Brno, 2001, 134 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování efektivnosti pomocí fuzzy množin. In Sborník příspěvků z odborného semináře k projektům obranného výzkumu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 149-155. ISBN 80-7231-072-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Eva VINCENCOVÁ. Rizika obyvatel a pojištění. In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy slovenskej republiky a českej republiky na vstup do európskej unie II. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2001, s. 121-125. 1. ISBN 80-225-0183-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Úspěšnost podniku a teorie fuzzy množin. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2001, s. 140-148. 1. ISBN 80-210-2708-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využití cíleného marketingu v praxi. In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, Podnikohospodárska fakulta Košice, 2001, s. 76-85. 1. ISBN 80-225-1447-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin a úspěšnost podniku. In MendelNet 2001. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU, 2001, s. 67-70. 3. ISBN 80-7302-025-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení úspěšnosti firmy pomocí ekonomické přidané hodnoty. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2000, s. 179-183. 1. ISBN 80-210-2306-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická analýza efektivnosti firmy. In Česká ekonomika 2000, očekávání - skutečnosti - perspektivy. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, obchodně-podnikatelská fakulta, 2000, s. 440-447. ISBN 80-7248-059-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. System of indeces for economic efficincy rating in business. In economic theory and transformation. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2000, s. 97-107. ISBN 80-210-2402-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická efektivnost obchodní firmy. In Podnik pro třetí tisícíletí. 1. vyd. Brno: VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky, 1999, s. 23-27. ISBN 80-214-1467-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. 1. vyd. Brno: MU ESF, 1999, s. 133-142. 1. ISBN 80-210-2067-9. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Jaroslav LIŠKA, Petr SUCHÁNEK, Richard KONEČNÝ, Tomáš VELÍK a Květoslava HOUFOVÁ. Obchodní firma. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1999, 134 s. 1. ISBN 80-7231-051-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, František PAZDERA, Martin KRIŠTOF a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU ESF Brno, 1999, 127 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční řízení obchodní firmy. In Trendy tranzitivní ekonomiky. 1. vyd. Brno: MU ESF, 1998, s. 97-109. ISBN 80-210-1764-3. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Petr SUCHÁNEK a Igor KVAPIL. Obchodní podnikání. Brno: MU ESF Brno, 1997, 133 s. 1. ISBN 80-210-1634-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Model maloobchodní jednotky. Edited by Miroslav Nováček. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 95 s. info

2021/07/30

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.