Regionální analýza podnikatelských inkubátorů

Investor logo
Title in English Regional analysis of business incubators
Authors

KLÍMOVÁ Viktorie

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Economy
Description Podnikatelský inkubátor je nástroj, který by měl sloužit k rozvoji začínajících, a zejména inovačních, firem. Tento nástroj je využíván především na regionální úrovni. Informace o podnikatelských inkubátorech jsou však docela roztříštěné, což může být způsobeno i velkým množstvím různých zakladatelů. Článek stručně shrnuje poznatky o inkubátorech prostřednictvím prostorové analýzy. Stěžejní částí příspěvku je vlastní dotazníkové šetření, které proběhlo mezi nejvýznamnějšími českými inkubátory. Toto šetření se zaměřuje na šest klíčových oblastí v inkubátorech: 1) základní charakteristiky inkubátorů, 2) poskytované služby provozní, 3) poskytované služby poradenské, 4) poskytované služby vzdělávací, 5) financování inkubátorů a 6) hodnocení činnosti prováděné inkubátory.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.