Obchodní právo I.

Title in English Commercial Law I.
Authors

ŠEDOVÁ Jindřiška

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Keywords Common law; rights shareholder; company; unfair competition
Description Publikace objasňuje základní právní instituty, které souvisejí s právní úpravou podnikání, podnikatelů, dále úpravou vzniku, změn a zániku obchodních společností. Zabývá se rovněž právní úpravou činností souvisejících s podnikáním, především nekalou soutěží. Pozornost je věnována i úpravě obchodních závazkových vztahů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.