Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie

Authors

BAŠTÝŘ Ivo a kol. SLANÝ Antonín

Year of publication 2005
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Předkládaná publikace obsahuje soubor analýz zaměřených na sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Záměrem bylo v sedmi, relativně samostatných částech (význam členství v EU pro ČR, zaměstnanost, migrace, vzdělání a zaměstnatelnost, postavení a fungování mezd, vliv vstupu do EU na důchodový systém ČR, strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení doprovázených rozsáhlým souborem příloh), charakterizovat souvislosti mezi sociální a ekonomickou politikou Evropské unie a situací v ČR. V tomto směru se hodnotí klady a zápory aktuálně dosahované úrovně sociálního rozvoje České republiky, převládající dosavadní trendy a jejich aproximace do budoucna.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.