Návrh konceptu účelové spolupráce Ekonomicko-správní fakulty MU a firmy Škoda Auto a.s. s městy a obcemi cílený na zvýšení kvality života v intencích udžitelného rozvoje.

Authors

VITURKA Milan

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Návrh je zaměřen na koncepční východiska záměru perspektivní spolupráce firmy Škoda Auto a.s. s vybranými městy a obcemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.