Finanční gramotnost a kompetence učitele. Společenství praxe

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.
Authors

ZÁTHURECKÝ Viliam LESŇÁK Slavomír

Year of publication 2020
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Akce byla určena pro odbornou veřejnost: na společenství praxe akademiků a učitelů byly vzájemně sdíleny zkušeností v oblasti finanční a podnikatelské gramotnosti a prodiskutovány součásti personální, sociální a občanské kompetence učitele na základě revidované Bloomovy taxonomie. Po diskuzi byly pilotovány a reflektovány autoevaluační nástroje na základě polární škály, kterou vytvořili pracovníci Pedagogické fakulty MU.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.