Konference Samosprávy 2017 (III. ročník)

Authors

HRŮZA Filip

Year of publication 2017
Type Conference
Citation
Description III. výroční konference Samosprávy 2017 ve spolupráci IVS ESF MU se Sdružením místních samospráv ČR se uskutečnila na Ekonomicko-správní fakultě MU. Témata konference - veřejná správa, čerpání EU dotací, GDPR, zákon o rozpočtové odpovědnosti, financování místních komunikací, sociální bydlení, informační systémy ve veřejné správě či budoucnost obcí. V rámci konference zazněly příspěvky, výzkumné analýzy a jejich výstupy, dobré praxe, ale i různá doporučení, tipy a rady pro starosty a starostky a další pracovníky ve veřejné správě, ale i podněty pro výzkumné pracovníky z univerzit. Konference vytváří transferový most mezi praxí veřejné správy a výzkumným a vzdělávacím prostředím skrze networking a setkání, výměny informací, dobrých praxí a zkušeností, ale také poznatků z různých projektů a analýz, nejrůznější typy spoluprací. Jejím cílem je tak vytvářet spoluprací IVS ESF MU a SMS ČR inspirující a inovativní podhoubí, které bude sloužit všem starostům a starostkám a dalším pracovníkům veřejné správy pro jejich práci a pomoc při ní.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.