Knowledge management and Czech self-governments – what indicates our survey?

Authors

ŠPAČEK David

Year of publication 2017
Type Article in Proceedings
Conference Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords knowledge management; public administration; public management
Description Příspěvek nejprve uvozuje téma řízení znalostí ve veřejné správě. Jeho hlavní část shrnuje výsledky výzkumu, který se zaměřoval na vybrané aspekty řízení znalostí a jeho praxi v podmínkách české územní samosprávy. Přestože se nepodařilo získat reprezentativní data, výzkum naznačuje, že řízení znalostí je dosud v praxe spíše nerozvinuté.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.