Velké developerské projekty na území města Brna

Authors

DVOŘÁK Zdeněk

Year of publication 2016
Type Article in Proceedings
Conference Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords developer, green fields, brownfileds, project, spatial plan
Description Developerská činnost hraje v utváření rázu krajiny důležitou roli. Developeři by v ideálním případě měli společně s představiteli veřejného sektoru nalézt určitou shodu na tom, jakým způsobem se bude daná lokalita rozvíjet, aby nedocházelo např. k jejímu zbytečnému přetěžování. Ne vždy však k této situaci dochází. Cílem předkládaného příspěvku je pak na modelovém příkladu města Brna v diskusi s relevantní odbornou literaturou, vlastními zkušenostmi z prostředí a z rozhovorů s odborníky analyzovat a vyhodnotit velké developerské projekty. Půjde převážně o projekty, které byly v posledních letech realizovány, případně se jejich realizace chystá. Důraz je kladen na problematiku výstavby „na zelené louce“ vs. na brownfields. Článek rovněž slouží k otevření diskuse nad otázkou, koho si pod pojmem developer lze představit.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.