Project information
Economic assessment of environmental benefits of measures for increasing air quality (AirCost)

Project Identification
SS07010121
Project Period
5/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Centre of Transport Research
Bucek s.r.o.

Projekt se zabývá potřebou prioritizace opatření financovaných z veřejných rozpočtů v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Cílem projektu je vytvoření metodiky hodnocení efektivity opatření na zlepšení kvality ovzduší s ohledem na jejich věcnou typologii. Projekt vyhodnotí účinnost opatření vždy na nejpřesnější možné úrovni hodnocení, tedy měření kvality ovzduší před realizací a po realizaci projektů přímo v dané lokalitě či porovnání rozptylových studií před a po realizaci nebo modelováním změny emisí škodlivin. Hodnocení nákladů na opatření bude založeno na již realizovaných projektech a hodnocení přínosů na standardních ekonomických oceňovacích metodách. Výstupem projektu bude metodika posouzení opatření na zlepšení kvalitu ovzduší v krajích, městech a obcích České republiky včetně identifikace nejvhodnějších opatření zajišťujících co možná nejvyšší míru zlepšení při dodržení principu hospodárnosti. Zároveň budou průběžné i finální výsledky komunikovány, diskutovány a konfrontovány se zástupci krajů, měst a obcí ČR za účelem preventivního odstranění případných překážek pro implementaci dosažené metodiky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.