Project information
YEM a MUES 2024 (YEM)

Project Identification
MUNI/B/1554/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem mezinárodní vědecké konference Young Economists' Meeting 2024 (YEM‘24), která se bude konat na Ekonomicko-správní fakultě (ECON MUNI), je nabídnout doktorandům a mladým akademikům příležitost prezentovat výsledky svého výzkumu a získat zpětnou vazbu od účastníků a diskutujících. Konference nabídne dostatek prostoru pro navázání vědeckých kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností. Konference se bude zaměřovat na oblasti, které korespondují s výzkumnými zaměřením účastníků z ECON MUNI. Již tradiční oblasti “behavioral/experimental economics” a “labor economics” v roce 2024 doplní „health economcis“. Na této konferenci vystoupí dva hlavní řečníci (keynote speakers). Předpokládáme, že více než polovina účastníků konference bude ze zahraničí. Tímto propojením domácích mladých vědců s mezinárodní vědeckou komunitou významně podporujeme potenciál výzkumu na Ekonomicko-správní fakultě a umožňujeme vědcům z ECON MUNI nahlédnout do způsobu vědecké práce svých kolegů ze zahraničí. Cílem výzkumných seminářů (MUES) je umožnit doktorandům a akademickým pracovníkům zapojit se do diskuze a seznámit se se současným výzkumem renomovaných akademiků (zejména ze zahraničí) a konzultovat s nimi svůj vlastní výzkum v rámci individuálních konzultací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.