Project information
Směřují opatření regionální politiky k vyváženému rozvoji území? (SMOREPOR)

Project Identification
MUNI/A/1533/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se zabývá hodnocením dopadů konkrétních nástrojů a opatření vybraných součástí regionální politiky na ekonomickou situaci v území. Svým zaměřením volně navazuje na předchozí výzkum studentů programů Regionální ekonomie a Regional Economics zaměřený na problematiku konkurenceschopnosti a odolnosti regionů. Je to právě nelehké období posledních několika let, kdy se v kontextu nových výzev naplno projevily dlouhodobě neřešené příčiny vzniku a prohlubování regionálních disparit. Jedná se o záležitosti socioekonomické povahy ovlivňující jak regionální a lokální ekonomiky, tak běžné fungování ekonomických subjektů a život domácností. Předmětem zkoumání tak zůstávají především možnosti vybraných politik zvrátit negativní situaci v konkrétních částech prostoru.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.