Project information
Smart city and quality of life (SMACAKVA)

Project Identification
MUNI/CORE/0491/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvoření předmětu společného univerzitního základu Smart city a kvalita života. Předmět je zaměřen na oblast zavádění smart řešení ve městech a jejich využívání ze strany obyvatelstva. Celý městský ekosystém je prostředí, které je důvěrně známé každému z nás. Města se vyznačují značnou koncentrací obyvatel, firem, institucí a infrastruktury. Jsou bezesporu fenoménem současnosti, zabezpečují veškeré funkce pro všechny subjekty. Disponují dostatečnými finančními prostředky, mají vhodné parametry pro implementaci rozvojových projektů. V podmínkách demokratické společnosti vytvářejí podmínky pro zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, nabízí možnosti pestrého využívání volného času, poskytují vysoký standard veřejných i komerčních služeb. Současně se stávají atraktivním cílem turistů. Na straně druhé uvedené pozitivní aspekty vedou k řadě negativních jevů. Dochází k přetížení veškeré infrastruktury, dopravním zácpám, růstu cen nemovitostí a znečištění životního prostředí. Aby bylo možné i nadále profitovat z výhod a současně eliminovat zápory urbanizace je třeba hledat inteligentní řešení, která zefektivní lokální ekonomiku, zkvalitní život obyvatel a povedou k udržitelnému rozvoji měst. Absolvováním předmětu budou studenti schopni odpovědět na všechny otázky, které uvedená témata přinášejí a také rozumět daným problémům v širších souvislostech. Díky tomu budou více vnímat specifika prostředí, ve kterém studují, bydlí, tráví volný čas nebo pracují.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.