Project information
Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/C5/2023
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
The Academy of Music and Dramatic Arts Prague
The Academy of Fine Arts in Prague
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
Silesian University Opava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice
University of Veterinary Sciences Brno
Technical University Ostrava
Prague Institute of Chemical Technology
University of Economics Prague
University of Arts and Industry in Prague
Brno University of Technology
Czech University of Agriculture Prague
Czech Technical University Prague
Tomas Bata University in Zlín
Polytechnic Jihlava
Institute of Technology and Business in České Budějovice

Cílem projektu, v souladu s prioritními cíli č. 4, 5 a 6 Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. Součástí projektu budou i interní průzkumy k usnadnění implementace doporučení a také ke zjištění poptávky po vzdělávacích tématech v oblasti SDGs, využitelné jako rozhodovací podklad pro případnou úpravu kurikula a potenciálně pro vytvoření možného dobrovolného standardu VVŠ v oblasti SDGs.

Projektu dále zajistí účinnější spolupráci v přenosu dobré praxe při implementaci SDGs OSN v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu) a zintenzivní zapojení vnitřních stakeholderů (v rovině reflexe i struktury). Výstupy projektu posílí vnitřní angažovanost univerzit, zvýší povědomí o univerzitami vykonávaných aktivitách v oblasti SDGs a v důsledku usnadní implementaci doporučení k udržitelnému rozvoji, zefektivní provoz a učiní ho odolnějším. Dojde rovněž k celkovému zatraktivnění univerzit a k rozvoji partnerství s ostatními subjekty (např. ministerstvy, kraji, městy či partnery ze soukromé sféry).

Projekt zasáhne více oblastí univerzitního života včetně zapojení studentů při plánování a realizaci opatření a vedle přímé aplikovatelnosti pro management univerzit připraví podklady i pro tvorbu dedikovaných strategických dokumentů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No. 1 – No poverty Sustainable Development Goal No. 2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No. 3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No. 4 – Quality education Sustainable Development Goal No. 5 – Gender equality Sustainable Development Goal No. 6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No. 7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No. 8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No. 9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No. 10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No. 11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No. 12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No. 13 – Climate action Sustainable Development Goal No. 14 – Life below water Sustainable Development Goal No. 15 – Life on land Sustainable Development Goal No. 16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No. 17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.