Effectiveness of public policy and SDGs (ESDG)

Project Identification
MUNI/A/1478/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Efektivnost jako obecná kategorie je spojována především s produktivitou. Vymezení efektivnosti však není úplně jednoduché a často není v literatuře a v praxi pojímáno jednotně na což upozorňuje řada autorů. Faktory efektivnosti jsou sledovanou kategorií u jakékoli veřejné politiky. Výzkumný projekt je zaměřen na hodnocení veřejných politik a poskytovaných veřejných statků a služeb spojených s plněním cílů uržitelného rozvoje včetně hledání faktorů vhodných pro hodnocení efektivnosti. Navazuje na předchozí projekt MUNI/A/1481/2021 Řízení obcí, místní veřejné služby a faktory jejich efektivnosti, kde studenti rozpracovali řadu témat a tato témata budou dokončovat.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.