Project information
Effectiveness of public policy and SDGs (ESDG)

Project Identification
MUNI/A/1478/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Efektivnost jako obecná kategorie je spojována především s produktivitou. Vymezení efektivnosti však není úplně jednoduché a často není v literatuře a v praxi pojímáno jednotně na což upozorňuje řada autorů. Faktory efektivnosti jsou sledovanou kategorií u jakékoli veřejné politiky. Výzkumný projekt je zaměřen na hodnocení veřejných politik a poskytovaných veřejných statků a služeb spojených s plněním cílů uržitelného rozvoje včetně hledání faktorů vhodných pro hodnocení efektivnosti. Navazuje na předchozí projekt MUNI/A/1481/2021 Řízení obcí, místní veřejné služby a faktory jejich efektivnosti, kde studenti rozpracovali řadu témat a tato témata budou dokončovat.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.