Project information
The risk-return profile from ESG perspective

Project Identification
MUNI/A/1148/2022
Project Period
1/2023 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je lépe porozumět investičním aspektům udržitelného investování. Důraz je kladen na aplikaci hodnocení založeného na ESG, které je standardně využíváno investory a které je zkoumáno z pohledu jeho potenciálního vlivu na výnos, volatilitu a odolnost aktiv během tržních krizí. Projekt se soustředí na dvě oblasti výzumu, a to za prvé na rizikově-výnosové charakteristiky ESG aktiv (zejm. akcií), za druhé na provázanost aktiv (v průměru a v extrémních kvantilech) s trhem a mezi sebou. V rámci projektu bude využit metodický aparát založený na finanční ekonometrii, základním zdrojem dat jsou data tržní (např. z terminálu Bloomberg, Refinitiv apod.).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.