Project information
The Brno metropolitan area as a result of the transformation of the retail environment and consumer behavior

Project Identification
MUNI/A/1138/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Odvětví maloobchodu v České republice dlouhodobě patří k dynamicky se rozvíjející oblasti ekonomiky. V posledních dekádách prošlo výraznou transformací a je spojeno se změnami, které lze pozorovat nejen v organizační a vlastnické struktuře maloobchodní sítě, ale i lokalizaci maloobchodních jednotek a nákupním chování spotřebitelů. Tyto změny se dotkly nejvíce měst, v nichž se začal oslabovat význam malých prodejen v městských centrech a došlo k rozvoji velkoplošných maloobchodních jednotek na předměstích a periferii. Tento trend se však v dnešní době zčásti pozměnil a města opětovně usilují o dosažení růstu prostřednictvím regenerací brownfields a následné výstavby maloobchodních jednotek ve vnitřních částech měst. Se změnami v lokalizaci maloobchodu jsou úzce spojeny i změny ve spotřebitelském chování. Vlivem technologického pokroku se do popředí dostává nakupování v elektronických obchodech prostřednictvím internetu a spotřebitelé si tak mohou koupit cokoli a kdykoli, aniž by museli osobně prodejnu navštívit. Pro zákazníky začal být při nákupu důležitý zážitek a pohodlí, zvýšil se také zájem o alternativní potravinové sítě a produkty s vyšší kvalitou či delší trvanlivostí. Předložený projekt si klade za cíl realizovat dotazníkové šetření a analyzovat změny v nákupních zvyklostech spotřebitelů na území Brněnské metropolitní oblasti. Změny spotřebitelského chování budou objasněny pomocí vybraných aspektů z oblasti realizace nákupů a nákupních preferencí. Projekt specifického výzkumu úzce souvisí s tématem disertační práce navrhovatelky a odborným výzkumem, kterému se garant projektu doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. dlouhodobě věnuje.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.