Project information
Vnímání nerovnosti a redistribuční preference v České republice

Project Identification
MUNI/A/1111/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se bude orientovat na výzkum vnímání nerovností, redistribučních preferencí a jejích hospodářsko-politických implikací v České republice.
Hlavní metodou bude dotazníkový experiment, jehož respondenti budou rozděleni na testovací a kontrolní skupinu. Obě skupiny budou shodně dotázány na set osobních charakteristik, názory na redistribuční politiky a na posouzení úrovně nerovnosti v zemi a své vlastní postavení v rámci příjmového spektra. Testovací skupina bude následně konfrontována se skutečným stavem nerovnosti v zemi a svým objektivním postavením, zatímco kontrolní skupina nikoliv. Obě skupiny budou následně opětovně dotázány na úvodní set názorových otázek.
Tento výzkumný design čerpá z obdobné studie provedené v Německu a publikované v Socio-Economic Review. Získané výsledky umožní posoudit kauzální dopady vnímané úrovně příjmové nerovnosti na preference respondentů, a zároveň poskytnou příležitost pro srovnání českých a německých výstupů.
Oproti původnímu německému výzkumu bude šetření rozšířeno o další set otázek. Tento dodatečný set bude zjišťovat, jaké formy protestu proti stávajícímu hospodářsko-politickému systému považují respondenti za legitimní, či vhodné, či preferované.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.