Project information
Organizations in the era of uncertainty (ORGINUNC)

Project Identification
MUNI/A/1233/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

V projektu Organizace v éře nejistoty je zkoumáno rozhodování organizací a jejich stakeholderů za podmínek zvýšené nejistoty. Současná ekonomická situace představuje vhodné prostředí k výzkumu takto zaměřeného projektu. V projektu budou zkoumána témata týkající se nespojitých událostí a zároveň způsobů, jak se organizace a jejich stakeholdeři se zvýšenou nejistotou vypořádávají. Při řešení tohoto tématu budou výrazně využity poznatky behaviorálních věd. Důležitou součástí projektu je i zapojení studentů navazujícího magisterského studia s cílem získání praktických zkušeností s realizací základního výzkumu v oblasti managementu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.