Project information
Financial wellness (FIWE)

Project Identification
MUNI/CORE/0696/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmět „Financial wellness“ je zaměřen na vysvětlení základních finančních konceptů a jejich praktické aplikace za účelem zlepšení schopnosti studentů orientovat se v oblasti financí, interpretovat finanční aspekty života a adaptovat vlastní finanční rozhodnutí na základě vnitřních i vnějších motivů. Předmět vychází z profilu absolventa Masarykovy univerzity, předpokládající vzdělání i nad rámec své hlavní disciplíny v oblastech, které si student/ka volí z portfolia studijních a tvůrčích možností nabízených univerzitou. Předmět přispívá k posílení znalostí a dovedností studentů na základě dynamiky současného finančního světa s ohledem na zvyšující se životní náklady a změny po pandemii COVID-19.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.