Aktuální otázky a výzvy ekonomického modelování (Ekonomické modelování)

Project Identification
MUNI/A/1437/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je podpora vědecko-výzkumných aktivit studentů magisterského a doktorského studia zaměřených na aktuální otázky a problémy ekonomického modelování. Projekt se svou náplní zaměřuje zejména na následující oblasti: modelování dynamiky regionálních trhů práce s využitím nástrojů prostorové ekonometrie, modelování dopadů hospodářských cyklů na dynamiku trhů práce a lidský kapitál pohledem dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a hospodářsko-politických souvislostí dopadů klimatických změn využívající nástroje a přístupy komplexního modelování. Dílčí aktivity projektu pokrývají rovněž současné modelové přístupy z oblasti ekonomie dopravy a mikroekonomického modelování s využitím nástrojů a metod behaviorální, experimentální a empirické ekonomie.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.