Project information
Behaviorální finance - individuální investiční rozhodování

Project Identification
MUNI/A/1063/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt "Behaviorální finance - individuální investiční rozhodování" se zabývá aktuálními výzkumnými tématy z oblasti behaviorálních a experimentálních financí. Propojuje aktuální poznatky a teorie založené na konceptech heuristik a z nich plynoucích biasů (Kahneman a Tversky) v rámci výzkumu individuálního investičního rozhodování, a to v kontrastu k tradičním paradigmatům předpokládajících racionalitu investorů.

Výzkum v oblasti behaviorálních a experimentálních a udržitelných financí předpokládá širší propojení výzkumných přístupů a metod za využití existujících vstupních tržních dat (např. z terminálu Bloomberg či platformy Robintrack), ale také dat nově získaných (experimentální zkoumání).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.