Project information
Socioekonomická analýza pro Jihlavu (SOCIOEKJI)

Project Identification
MUNI/ESF/9100/2021
Project Period
12/2020 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Statutární město Jihlava

Statutární město Jihlava hodlá zpracovat komplexní SWOT analýzu nového Strategického plánu rozvoje města na léta 2022-2032. Za tímto účelem je nutné vypracovat socioekonomickou analýzu pro Jihlavu, která je jedním z nutných vstupních podkladů pro zpracování SWOT analýzy. Socioekonomická analýza pro Jihlavu by měla splňovat náležitě kvalitativní i kvantitativní požadavky po obsahové stránce, měla by být zpracována vyčerpávajícím způsobem, jednotlivá témata by měla být náležitě rozpracována, a to ve všech souvislostech. Analýza by měla mít náležitou vypovídající hodnotu a měla by vycházet z objektivních vstupních dat.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.