Project information
Revision of the nonprofit sector theories as recourse of the nonprofit sector public policy

Investor logo
Project Identification
GA402/09/0941
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Keywords
non-prosit sector,
Cooperating Organization
Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s.

Prvním okruhem výzkumu je veřejná politika vůči neziskovému sektoru. V české republice taková politika neexistuje. Budou komparovány politiky vůči neziskovým organizacím ve vybraných ekonomikách. Cílem komparace je identifikovat vstah státu k neziskovému sektoru podle vymezených kritérií vyhodnotit kvalitu tohoto vymezení. Bude vypracována "modelová veřejná politika", jakožto referenční soubor racionálních cílů a kritérií. Cílem je také zjistit "nejmenší společný jmenovatel" těchto politik, jakožto východisko pro formulaci doporučení změn ve vztazích státu a NNO. Jedním z výstupů bude mapa všech vztahů mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi. Základem formulace veřejné politiky je porozumění fenoménu neziskovosti a toho, jak se v typických situacích neziskové organizace chovají, jaké mají možnosti, schopnosti a omezení. To se snaží objasnit tzv. teorie neziskového sektoru,jejichž analýza tvoří druhý okruh výzkumu. Cílem projektu je zde na základě vlastní metodiky revize teorií ve formě analýzy východisek, závěrů, případně metodiky a výsledků empirických testů dané teorie. Akcent bude položen na teorie, které jsou obecně respektovány a zařazují ČR, resp. český neziskový sektor do určité typické skupiny nebo (regionálního) vzorce.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.