Project information
Behaviorální, experimentální a udržitelné finance

Project Identification
MUNI/A/1147/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt se bude zabývat aktuálními výzkumnými tématy z oblasti behaviorálních, experimentálních a udržitelných financí. Bude tedy propojovat aktuální poznatky a teorie založené na Thalerově homo sapiens (v kontrastu k homo economicus) s aplikační sférou investování a finančních trhů, a to v kontrastu k tradičním paradigmatům předpokládajících racionalitu investorů (na individuální úrovni) a efektivitu trhů (na agregátní úrovni).
Výzkum v oblasti behaviorálních, experimentálních a udržitelných financí předpokládá širší propojení výzkumných přístupů a metod za využití existujících vstupních tržních dat (např. z terminálu Bloomberg), ale také dat nově získaných (experimentální zkoumání).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.