Project information
Selhávání veřejného sektoru ve slabých státech (SVSSS)

Project Identification
MUNI/A/1303/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Smyslem projektu je analýza stavu veřejné správy ve vybraných slabých státech. Zejména zajímavé jsou v tomto případě takzvané „conflict affected states“ – státy zasažené konfliktem. Detailní analýza problematiky jak po stránce teoretické, tak praktické je užitečná pro výzkum spjatý s rozvojovou ekonomií. Stav veřejných služeb často vypovídá o stavu celé společnosti, proto je více než zajímavým předmětem výzkumu v rámci disertační práce, jíž se řešitel dlouhodobě zabývá. Současně je toto téma spjato i s problematikou neziskového sektoru a jeho případného vlivu na zlepšení situace ve zmiňovaných státech.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.