Project information
Udržitelnost nestátních neziskových organizací a sociálních podniků (UNNOSP)

Project Identification
MUNI/A/1068/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se skládá ze dvou dílčích záměrů, které spolu tvoří jeden tématický celek. Jádrem výzkumu je analýza aspektů udržitelnosti fungování organizací, které řeší společensky orientované problémy. Jedna linie výzkumu se zabývá identifikaci způsobů, jakými organizace reálně měří své finanční zdraví, přičemž výzkum bude zaměřen na nestátní neziskové organizace. Druhá linie výzkumu se zaměří na sociální podniky a bude analyzovat faktory ovlivňující sociální cíle a finanční udržitelnost v těchto organizacích. Obě linie výzkumu jsou nedílnou součástí disertačních prací navrhovatelky a člena realizačního týmu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.