Faktory nespecifické imunity u některých imunopatologických stavů (nespecif. imunita)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1099/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Poruchy složek nespecifické imunity se často uplatňují v rozvoji imunopatologických stavů. Návrh navazuje na projekt MUNI/A/1298/2018 Vrozené a získané deficience imunitního systému. Je zaměřen především na abnormality funkce granulocytů a komplementového systému.
V oblasti komplementového systému budeme zkoumat především význam intracelulárního komplementu nemocných s eosinofilním astmatem (Mgr. P. Slanina, Mgr. J. Štíchová). V molekulárně-genetické části plánujeme analyzovat rozdíly v genetickém pozadí u pacientů s různou závažnostíhereditárního angioedému (HAE), a to na úrovni DNA i RNA (Mgr. T. Kováčová). Dále budeme pokračovat v analýze sekvenčních změn v nekódujících oblastech (intronech) genu SERPING1 z hlediska jejich vlivu na sestřih mRNA. U modelových genů plánujeme zvyšovat počet indukovaných variant a budeme pokračovat ve sledování jejich vlivu na využití akceptorového nebo donorového místa sestřihu (Mgr. P. Hujová).
V oblasti granulocytů bude náplní práce zejména ovlivnění low density neutrophils (LDN) imunoglobulinovou léčbu u hypogamaglobulinemických pacientů a při komplikacích v pooperačním období. (Mgr. P. Slanina)
Nadále budou sledovány některé klinické a laboratorní aspekty sekundárního imunodeficitu, který se vyvíjejí u dětských pacientů po léčbě rituximabem (Dr. E. Hlaváčková). Budou sledovány i některé změny ve funkcích B-lymfocytů u nemocných s běžným variabilním imunodeficitem (CVID) (Mgr. J Štíchová).
Bude dokončena analýza složení střevního mikrobiomu u imunokompromitovaných pacientů po orgánových transplantacích. Dále bude pokračovat analýza méně diverzních polymikrobiálních vzorků s nízkou náloží vstupní mikrobiální DNA (Mgr. I. Kotásková).
Jako formu výstupů předpokládáme především prezentaci na konferencích, ale též přípravu publikací. Mgr. Kotásková a Mgr. Kováčová by měly předložit doktorskou dizertační práci.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.