Rozvoj programovacej gramotnosti budúcich ekonómov v systéme MATLAB

Project Identification
MUNI/FR/1141/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cieľom tohto projektu je vytvorenie štruktúrovaných výukových materiálov, najmä komentovaných skriptov, metodických textov a súboru úloh a príkladov, pre potreby výuky práce s programovacím prostredím systému MATLAB, ktorý sa hojne využíva pri ekonometrickom modelovaní, analýze, vizualizácii a prezentácii dát. Sekundárnym cieľom je všeobecné zvýšenie programovacej gramotnosti študentov, čo využijú pri empirickom výskume spojenom s ich záverečnými prácami, ako aj v pokročilejších predmetoch.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.