Project information
Inovace předmětu celofakultního základu

Project Identification
MUNI/FR/1111/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace předmětu Základy financí, který je předmětem společného celofakultního základu na ESF a prostupuje všemi katedrami. Projekt reaguje na požadavky oborových kateder, které byly formulovány při jednáních Komise pro studium ESF zaměřující se na strukturu a obsah předmětů společného celofakultního základu prezenčních bakalářských programů. Projekt reaguje na nové trendy v oblasti financí a jeho dílčím cílem je příprava seminářů, které budou v souladu s inovovanou strukturou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.