Nástroje a techniky bayesiánské ekonometrie a statistiky (Bayesiánské techniky)

Project Identification
MUNI/FR/1108/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovovat studijní programy na ESF, a to na úrovni předmětu Bayesiánská analýza zaměřujícího se na osvojení a aplikace moderních nástrojů bayesiánské ekonometrie a statistiky. Inovace předmětu bude zaměřena na zpracování komentovaných programových skriptů a metodických návodů pro nejpoužívanější programové platformy (MATLAB, R, Python) s cílem vyprofilovat aplikační stránku tohoto předmětu do podoby zcela nezávislé na konkrétním programovém prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.