Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice

Investor logo
Project Identification
GA20-23131S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Institute for Contemporary History of the ASCR, v. v. i.

90. léta v české ekonomice znamenala zásadní přechod od centrálně plánovaného modelu řízení k tržní ekonomice. Předložený projekt nedávné historie sleduje změny na úrovni podniků s důrazem na privatizační proces. V analýze tohoto období stále zůstává řada bílých míst, které často budí emoce – například role privatizačních fondů v kupónové privatizaci. Projekt se zaměřuje právě na tato bílá místa. Výzkum 90. let obecně naráží na řadu problémů, mimo jiné na nedostatky časových řad, které limitují uplatnění běžných metod. Z těchto důvodů jsme zvolili interdisciplinární přístup. Základem výzkumu je využití historických metod (orální historie – tj. rozhovorů a výzkumu archivů), které jsou doplněny ekonomickými metodami (experimentální ekonomie a ekonometrie). Projekt navazuje na předchozí granty – u řešitele (GA15-09404S), který zkoumal fungování centrálně plánované ekonomiky a v případě spoluřešitele z ÚSD expertní kořeny post-socialismu (GA15-14271S). Tým odpovídá potřebám projektu – tj. zahrnuje experty na orální historii, ekonometrii či experimentální ekonomii.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.