Project information
Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice

Investor logo
Project Identification
GA20-23131S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Institute for Contemporary History of the ASCR, v. v. i.

90. léta v české ekonomice znamenala zásadní přechod od centrálně plánovaného modelu řízení k tržní ekonomice. Předložený projekt nedávné historie sleduje změny na úrovni podniků s důrazem na privatizační proces. V analýze tohoto období stále zůstává řada bílých míst, které často budí emoce – například role privatizačních fondů v kupónové privatizaci. Projekt se zaměřuje právě na tato bílá místa. Výzkum 90. let obecně naráží na řadu problémů, mimo jiné na nedostatky časových řad, které limitují uplatnění běžných metod. Z těchto důvodů jsme zvolili interdisciplinární přístup. Základem výzkumu je využití historických metod (orální historie – tj. rozhovorů a výzkumu archivů), které jsou doplněny ekonomickými metodami (experimentální ekonomie a ekonometrie). Projekt navazuje na předchozí granty – u řešitele (GA15-09404S), který zkoumal fungování centrálně plánované ekonomiky a v případě spoluřešitele z ÚSD expertní kořeny post-socialismu (GA15-14271S). Tým odpovídá potřebám projektu – tj. zahrnuje experty na orální historii, ekonometrii či experimentální ekonomii.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.