Prevalenční nebo preferenční změna? Vývoj vzdělanostní homogamie v šesti evropských zemích v době vzdělanostní expanze (1990-2016) (PNPZ)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/E/0538/2019
Project Period
6/2019 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je dokončit odborný text o efektu vzdělanostní expanze na vzdělanostní homogamii v šesti evropských zemích (Švédsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Itálie). Data pocházejí z let 1990 až 2016 z národních statistických úřadů. Analýza obsahuje jak mezinárodní, tak časovou komparaci a využívá nejaktuálnější log-lineární a log-multiplikativní modely. Hlavním cílem textu je odpovědět na otázku, jak proměna vzdělanostních struktur ovlivňuje relativní vzdálenosti mezi vzdělanostními skupinami indikované mírami vzdělanostní homogamie. V současnosti je text po prvním kole recenzního řízení v sociálně stratifikačním časopise Research in Social Stratification and Mobility (5-year IF=1.962, Q1). Na základě podrobných recenzních posudků je nutné text přepracovat. Předkládaným projektem tedy žádáme o finanční podporu na přepracování, analýzu a finalizaci našeho textu. Očekávaný přínos projektu bude: 1) komparativní analýza proměny vzdělanostního párování (homogamie) v době měnících se vzdělanostních struktur (vzdělanostní expanze), publikovaná v časopise Research in Social Stratification and Mobility; 2) prezentace České republiky (a zároveň Masarykovy univerzity) v mezinárodním výzkumu vzdělanostní homogamie jako indikátoru proměny vzdělanostních nerovností.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.