Project information
Změna, kontinuita a rozvoj - výzvy pro současnou sociální politiku a sociální práci (Výzvy pro SPSP)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1480/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na studium aktuálních problémů současné sociální politiky a profesně poskytovaných služeb sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu jejich poslání a cílů a současně rozvinout jejich výkon a vliv na zlepšení společenských podmínek.
Cílem projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. Součástí tohoto cíle je také definovat nové obsahové i organizačně-administrativní vlastnosti řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky a případně je porovnat se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích. Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry a k jejich vzájemné výzkumné spolupráci.

Results

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.