Project information
Inovace kurzu Ekonomika kultury (Inovace Ekonomika kultury)

Project Identification
MUNI/FR/1081/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Kurz Ekonomika kultury byl původně zaměřen na studenty ESF. V současné době většinu studentů (cca 80%) tvoří studenti z oboru Management v kultuře. Z toho důvodu bude předmět upraven ve smyslu posílení interdisciplinarity, zdůraznění role ekonomie a ekonomických fenoménů v oblasti kultury, a ilustrace významných ekonomických jevů i jejich případných specifik v oblasti kultury.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.