Project information
Determinanty vzniku exploatačních koalic v diferenciovaném a unifikovaném prostředí (DEVEKDUP)

Project Identification
MUNI/A/1198/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je zjistit, které faktory přispívají k vzniku exploatačních koalic, jež distribuují zdroje k sobě na úkor ostatních. Metodou výzkumu je série ekonomických experimentů, které simulují situace, za jakých mohou takovéto spojenectví vzniknout. Tato metoda umožňuje exogenně měnit určité faktory (opakování, skupinová identita, hierarchie) a testovat jejich vliv na formování a stabilitu těchto koalic. Otázka redistribuce za účelem zvýhodňování některých členů společnosti oproti jiným se obvykle experimentálně řeší pomocí tzv. "Multilateral bargaining" procedury. V oblasti politické ekonomie řeší otázku rozdělování bohatství tzv. Baron-Ferejohn model. Oproti tomuto modelu budeme fixovat pozici lídra a opakování experimentu bude vícenásobné.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.