Project information
Determinanty rozvoje úspěšných regionálních inovačních systémů (USPRIS)

Project Identification
MUNI/A/1051/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Schopnost regionů podílet se na vytváření a šíření inovací je v současnosti považována za jejich klíčovou konkurenční výhodu, která přispívá k ekonomickému rozvoji, a to i z hlediska trvalejší a udržitelnější perspektivy. V evropském prostoru se mezi regiony vyskytují výrazné disparity v jejich inovační výkonnosti. Navrhovaný projekt se zaměřuje zejména na identifikaci faktorů, které přispívají k vysoké inovační výkonnosti, a na vyhledání zahraničních regionů, jejichž inovační charakteristiky a inovační politika může být inspirací pro další regiony. Předložený projekt tematicky úzce souvisí s disertační prací řešitelky i s širším výzkumem, kterému se akademičtí pracovníci podílející se na projektu dlouhodobě věnují.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.