Project information
Účetní vykazování a daňové aspekty kryptoměn

Project Identification
MUNI/A/1029/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Kryptoměny mají v ekonomice stále větší význam – účetní jednotky je využívají nejen jako platební prostředek nahrazující tradiční měny, ale též jako investiční instrument. Účetní jednotky musejí s ohledem na účetní zásady řešit správné zachycení kryptoměn v účetnictví a následně způsob jejich zdanění. Cílem projektu specifického výzkumu je zhodnocení způsobů vykazování kryptoměn v účetních závěrkách obchodních korporací, zejména s ohledem na účetní zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a současně analýza a posouzení zdaňování kryptoměn v České republice v komparaci s vybranými státy v Evropě.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.