Project information
Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
TL02000376
Project Period
1/2019 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Regional charity Uherské Hradiště

Systém pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním handicapem prochází v současné době procesem transformace. Dochází ke změně životních podmínek klientů. Ti přecházejí z velkých pobytových služeb do chráněných bydlení či samostatných bytů, umístěných v běžném prostředí. Nedochází však k jejich integraci do běžného života v komunitě. Klienti nadále využívají pouze specifických sociálních služeb určených pro jejich cílovou skupinu Nedochází však k jejich integraci do běžného života v komunitě. To je způsobeno nedostatkem zdrojů a vhodných nástrojů na straně zařízení, v někdy i tím, že integrace do běžného života komunity není považována dalšími aktéry životní situace za možnou či žádoucí.
Cílem projektu je navrhnout a pilotně otestovat program, který budv podporovat začleňováné lidí s handicapem do místní komunity vg oblasti volného času.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.