Project information
Systém pro podporu rozhodování při posuzování fúzí na trzích s homogenním produktem a prostorovou diferenciací (HOMOFUZE)

Investor logo
Project Identification
TL02000122
Project Period
1/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvořit software pro podporu rozhodování při posuzování fúzí na trhu pohonných hmot. Český trh pohonných hmot je nyní velmi fragmentovaný a lze očekávat, že bude docházet k fúzím, které mohou snížit konkurenci a zvýšit ceny. Vytvořený software umožní odpovědět na dvě otázky: 1) K jakému navýšení cen dojde v případě fúze obecně a na jednotlivých čerpacích stanicích? 2) Jaké závazky mají být v případě povolení fúze ustanoveny? Cílem je převést existující výzkum (včetně výzkumu řešitelského týmu) do simulačního softwaru, který podpoří rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v konkrétních případech. Pokud bude mít Úřad k dispozici data v požadované struktuře, bude možné software použít i na jiných trzích s homogenním produktem a prostorovou diferenciací.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.