Příprava návrhu projektu CETOCOEN EXCELLENCE - Teaming II (CETOCOEN EXCELLENCE - Teaming II)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/F/0671/2018
Project Period
6/2018 - 11/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je příprava návrhu projektu do druhé fáze výzvy projektu TEAMING Phase 2, ve které RECETOX MU působí v roli koordinátora.
V rámci projektu budou pro přípravu žádosti využity podkladové materiály vypracované v první fázi projektu, mezi které patří zejména tzv. Business plan, zpracovávaný jako deliverable projektu TEAMING Phase 1 popisující detaily spolupráce, projektového řízení, očekávané výstupy i předpokládané změny uvnitř centra, důležité vstupy od zahraničních parterů projektu (UCL, ETH, BBMRI a ICRC) a konzultace s projektovými specialisty majícími zkušenost s přípravou obdobných projektů, včetně úspěšného projektu TEAMING. V rámci projektu budou také realizovány pracovní cesty čelnů projektového týmu na pracoviště partnerů projektu vedoucí ke zkvalitnění projektového návrhu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.