Project information
Hodnocení výkonnosti zemědělských podniků

Project Identification
MUNI/A/0904/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výkonnost zemědělských podniků je možné sledovat z několika různých pohledů, pomocí makroekonomických ukazatelů, objemem naturálních jednotek produkce nebo měřením ziskovosti. Cílem projektu je na vybraném vzorku zemědělských podniků ověřit vztah mezi ukazateli ziskovosti, (tj. schopnosti dosahovat zisku na základě vložených prostředků) a naturálními ukazateli, se zaměřením na specifika zemědělské výroby. Součástí projektu bude zhodnocení vypovídací schopnosti ukazatelů ziskovosti a vhodnosti jejich využití u těchto typů podniků.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.