Project information
Finanční stabilita a ekonomický vývoj (FIN2018)

Project Identification
MUNI/A/1092/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem projektu je zhodnocení vlivu ekonomického vývoje a monetární politiky na celkovou stabilitu finančního systému a stabilitu financování firem a aplikace získaných poznatků v oblasti řízení rizika a oceňování finančních aktiv. Hlavní cíl projektu bude rozdělen do tří oblastí výzkumu: (1) vzájemný vliv finanční stability a ekonomického vývoje, (2) vliv zveřejňování makroekonomických zpráv na volatilitu finančních trhů, (3) dopad transmisního mechanismu monetární politiky na financování firem. Pro dosažení cílů projektu budou využita data z terminálu Bloomberg.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.