Project information
Cyklus strategické chování-výkonnost podniku a faktory jej ovlivňující

Project Identification
MUNI/A/0878/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Podnik je dynamickým systémem, jehož chování ovlivňuje výkonnost, která zpětnou vazbou podmiňuje budoucí chování. Projekt zkoumá tento cyklický vztah chování-výkonnost i vybrané faktory vnitřního a vnějšího prostředí podniku na něj působící (finanční situace, vedení podniku, inovační strategie a dimenze prostředí) propojené prostřednictvím behaviorální teorie firmy. Cílem je propojení jednotlivých výzkumných perspektiv, jinak v tomto ohledu často zkoumaných odděleně. Výzkum je realizován zejména na českých a německých podnicích kvantitativními i kvalitativními metodami.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.