Project information
Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury II (CBAIP)

Project Identification
MUNI/A/1066/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Project Website
http://www.itregep.cz/en/national-grants/cost-benefit-analyza-projektu-dopravni-infrastruktury-ii

Interdisciplinární výzkumný projekt je zaměřen na socio-ekonomické faktory cost-benefit analýzy (CBA) využitelné pro posuzování vhodnosti velkých investičních projektů do dopravní infrastruktury. V současné době používaná hodnotící schémata akcentují čisté finanční ukazatele a nedostatečně pracují s potenciálními změnami poptávky po dopravních službách souvisejících s investičním záměrem, což nedává ve výsledné analýze optimální výsledky. Projekt navazuje na předchozí SV CBA-IP (2016), rozvíjí jej a aplikuje metodu ex-post analýzy, vyhodnocení (ne)plnění kritérií a vysvětlení příčin.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.