Project information
Civil Society, Economy and the State (CiSES)

Project Identification
MUNI/FR/1269/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jde o vytvoření nového předmětu zaměřeného na důkladnou analýzu vybraných aspektů občanské společnosti. Předmět respektuje její ekonomický rozměr, je však strukturován do témat, jež typicky ekonomická nejsou, svým přesahem do politických věd a sociologie však tvoří komplexní obraz moderní občanské společnosti a neziskového sektoru. Předmět je koncipován jako specializační a otevřený studentům všech fakult MU. Bude vyučován v angličtině a na výuce se budou podílet i renomovaní zahraniční experti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.