Project information
Příprava projektu "Discourses of migrants' integration" (PPDiMI)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/F/1681/2016
Project Period
12/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Jedná se o projekt na přípravu projektu v rámci dotačního rámce Horizon 2020, konkrétně budeme podávat projekt v rámci výzvy The European Union and the global challenge of migration (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eng-globally-03-2017.html), deadline 2.2.2017. V projektu budeme zastávat roli koordinátorů. Našimi partnery budou University of Malta, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Spanish National Research Council), IPP Institute of Public Goods and Policies, University of Vechta, Praxis Centre for Policy Studies Tallinn.
Cílem mezinárodního projektu je popsat diskurzy o integračních politikách, jejich implementaci a administraci a také efekty těchto politik. Předpokládáme, že ačkoli existují Evropské politiky zaměřené na integraci migrantů, které by měly mít harmonizující vliv na politiky členských států, existuje velký rozdíl v tom, jak je integrace migrantů v praxi realizována v jednotlivých členských státech a jejich regionech. Zároveň nejsou jasné efekty v současnosti realizovaných politik, protože dříve provedené výzkumy nepřináší jednoznačná zjištění a nemusí být relevantní v současné migrační situaci, pro kterou je nově typická neřízená migrace ze zemí nevycházejících z křesťansko-antické tradice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.